Klimatklivet går främst till redan gynnade sektorer

(Klimat/klimatanpassning.)