Kol övertar oljans förstaplats om fem år

(Klimat/klimatanpassning)