Kommissionen publicerar försenad rapport om kemikalielagstiftning