Kommissionen utvärderar tillstånd för stora förbränningsanläggningar

EU-kommissionen ska utvärdera stora förbränningsanläggningars utsläppsrätter.