Kommuner uppmanas arbeta med förskolor

(Kemikalier.)