Komplex kemikalielagstiftning kräver praktisk vägledning

Vi har lång väg kvar innan Reach är så vass den kan vara, skriver Helena Ouchterlony.