Korruption: Upphandlingsmyndigheten vägleder, OECD kritiskt mot Sverige

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt stöd för hur korruption i upphandling ska förebyggas och identifieras.