Kriterier för hormonstörande ämnen gäller nu för biocider

Sedan ny lagstiftning om hormonstörande ämnen trätt i kraft kan beslut om godkännande av biocider försenas.