Läckt lagförslag: Sänkta miljökrav för vattenkraften

(Vattenverksamheter.)