Lagändringar ska möjliggöra drivmedelsstöd

(Transporter.)