Lägre beviskrav för äldre strandbyggen

Beviskravet bör inte ställas alltför högt för omständigheter som ligger långt tillbaka i tiden, enligt Mark- och miljööverdomstolen.