Läkemedelsverket måste jobba med miljön

Läkemedelsverket ska ta fram en verksamhetsplan om läkemedel i miljön.