Lämplig lokalisering beror på kvaliteten

Den täkt vars kvalitet kan tillgodose flest behov får bedriva sin verksamhet, medan två täkter med sämre kvalitet inte anses uppfylla kravet på lämplig lokalisering.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729