Långt kvar till miljömål – men arbetet gör framsteg

(Miljömål.)