Custom Panorama

Länsstyrelsen fick inte förbjuda turbin

(Från domstolarna.)