Ledare: Det kan bli fler klimatmål

Fler klimatprocesser är att vänta i svenska domstolar, skriver Lag & Rätts redaktör Pernilla Strid.

Kraftigt utökad verksamhet vid raffinaderiet Preemraff i Lysekil kunde enligt domstolen inte stoppas av klimatskäl då anläggningen ingår i EU:s utsläppshandel. Naturskyddsföreningen håller inte med och har överklagat.

Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet, sade på konferensen Miljöbalksdagarna att miljöbalken inte klarar att hantera avvägningen mellan lokala och globala miljöfrågor. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, sade att även utländska organisationer har goda möjligheter att driva klimatprocesser i Sverige. Om frågan om talerätten skulle ställas på sin spets menar han att kravet på att ha varit verksam i Sverige i minst tre år måste falla på grund av Sveriges och EU:s förpliktelser enligt Århuskonventionen. Klimatet känner inga gränser, och utländska miljöorganisationer får inte diskrimineras.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729