Metaller från döda ska återvinnas

(Avfall/återvinning.)