Mikroplast kan lyftas när Sverige blir nordisk ordförande

Klimat, hav, kemikalier och ren luft blir miljöfokus för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.