Miljöbrott: Även handel med avfall kan straffas

(Avfall/återvinning.)