Miljöinspektör varnade fuskande plaståtervinnare

(Avfall/återvinning.)