Miljösanktionsavgift för bristande dokumentation vid besprutning

Mark- och miljööverdomstolen ändrar underinstansens dom och fastställer en miljösanktionsavgift för bristande dokumentation om syftet med spridning av växtskyddsmedel.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729