Miljösanktionsavgift för producent var riktig

Diskmaskiner för storkök omfattas visst av begreppet ”hushållsapparat”, konstaterar Mark- och miljööverdomstolen.