Miljösanktionsavgift kan införas för fartygsbränsle

Fartyg som använder bränsle med för hög svavelhalt kan få betala en miljösanktionsavgift på upp till 200 000 kronor.