Miljötillsynsutredningen går på remiss

Kerstin Cederlöfs utredning om hur miljötillsynen kan bli mer enhetlig och effektiv skickas nu ut på remiss till den 8 januari.