Minimipriser på utsläppsrätter oroar marknaden

(Klimat, Ekonomi/styrmedel)