Minskad antibiotikaanvändning föreslås

Sverige har tillsammans med Finland, Danmark, Österrike och Nederländerna skrivit ett brev som uppmanar övriga länder i EU att stödja ett förslag om antibiotika.

Förslaget förbjuder användning av antibiotika för förebyggande gruppbehandling av djur. En minskad användning av antibiotika i djurhållningen anses vara en viktig komponent i arbetet mot antibiotikaresistens.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, presenterade i dagarna den årliga rapporten om försäljning av antibiotika för behandling av djur inom EU. Skillnaden är stor mellan EU-länderna, där användningen sjunker i många länder men ökar i andra. Sverige ligger fortfarande bäst till i EU.

I och med att antibiotikaresistens är gränsöverskridande är frågan emellertid nödvändig att lyfta på EU-nivå för att få effekt. För tillfället pågår förhandlingar mellan EU:s medlemsstater om en ny gemensam lagstiftning för djurläkemedel, och där diskuteras bland annat ett förslag om att förbjuda förebyggande gruppbehandling med antibiotika.

”Det här är en jätteviktig fråga. I EU används i genomsnitt cirka 90 procent av all antibiotika för att behandla grupper av djur och 10 procent för individuell behandling. I Sverige är siffrorna de omvända”, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, i en kommentar.
När de ansvariga ministrarna i ministerrådet har kommit överens inleds förhandlingar med Europaparlamentet.

Källor
Regeringen
EMA


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729