Myndigheter föreslår reduktionsplikt

(Transporter.)