Myndigheter samarbetar om globala mål

(Myndigheter.)