Myndigheter vägleder efter domen om bombmurkla

(Natur/mångfald.)