Nationalpark kan bildas vid kalkbrottsområde

Naturvårdsverket har publicerat första delen av förstudien om att eventuellt bilda nationalparken Bästeträsk på Gotland.