Nationella avfallsplanen på remiss

Hur ska avfallet kunna minska? Naturvårdsverket har remitterat ett förslag på nationell avfallsplan.