Naturvårdsverket bekräftar svenskarnas konsumtionsbaserade utsläpp

Naturvårdsverket har rapporterat regeringsuppdraget Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan.

Syftet med uppdraget är att förbättra statistiken för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp och att ta fram indikatorer för att följa dessa utsläpp inom områden där det finns potential att minska utsläppen. Beräkningsmetoden har utvecklats genom ett forskningsprojekt som gör att statistiken kan användas till uppföljning av åtgärder.

Naturvårdsverket har tagit fram indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan inom fem konsumtionsområden. Dessa är personbilsresor, flygresor, livsmedel, bostadsbyggande och boende.

“Sveriges totala konsumtionsbaserade klimatpåverkan är cirka 100 miljoner ton per år eller 10 ton per person och år. För att leva upp till Parisavtalets 1,5-gradersmål bör världens länder i genomsnitt släppa ut högst 1 ton per person och år 2050”, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket i en kommentar.

Utsläppen av växthusgaser från boende och bostadsbyggande är tillsammans med livsmedelskonsumtionen störst och vardera cirka 20 miljoner ton. Dessa följs av svenska befolkningens flygresor och personbilsresorna, som står för cirka 10 miljoner ton vardera. Konsumtion av textilier har i sammanhanget en mindre påverkan, cirka 4 miljoner ton, men är enligt Naturvårdsverket relevant att följa då en stor del av utsläppen sker i andra länder.

Källa
Naturvårdsverket


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /opt/app-root/src/wp-includes/functions.php on line 3729