Naturvårdsverket: Det krävs mer för att stoppa farligt avfall

(Avfall.)