Naturvårdsverket föreslås hantera utsläppsrätter

(Klimat/klimatanpassning.)