Naturvårdsverket: För mycket fokus på produktion

(Jord- och skogsbruk.)