Reningsverkens miljörapportering ska förbättras

Naturvårdsverket, tillsynsmyndigheterna och verksamhetsutövarna måste kraftsamla för att höja kvaliteten i avloppsreningsverkens miljörapporter, enligt Naturvårdsverket.