Naturvårdsverket utser nya riksintressen för friluftslivet

(Bygga/bo.)