Nej till erosionsskydd i Natura 2000-område

(Från domstolarna.)