Nu ska energieffektiviseringen konkretiseras

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering.