Nu ska fritidsbåtar återvinnas

(Sjö, hav och fiske.)