Nu ska vrak på havsbottnen saneras

(Sjö. hav och fiske.)