Nu skärper EU kontrollen av koldioxidutsläpp

(Ur M-plus) EU-kommissionen har lagt ett lagförslag som ställer krav på att utsläpp från växthusgaser ska rapporteras snabbare och ordentligare.