Custom Panorama

Ny beräkningsmodell visar värdet av sysselsättningskrav i upphandling

Upphandlingsmyndigheten lanserade i går en ny beräkningsmodell som visar den samhällsekonomiska effekten av att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling.

Med hjälp av modellen kan effekten beräknas på olika nivåer, från den enskilde arbetsgivaren till staten. Modellen är tänkt att användas både innan en upphandling genomförs och för att följa upp en genomförd upphandling där sysselsättningskrav har ställts.
Enligt Upphandlingsmyndigheten visar modellen att om en nyanländ person får jobb med anställningsstöd i 12 månader så ger det en samhällsekonomisk vinst på alla nivåer på totalt 200 000 kronor.
”Skulle 100 nyanlända under ungefär samma förutsättningar få sysselsättning genom offentlig upphandling skulle den ekonomiska effekten för samhället på ett år bli över 20 miljoner kronor, säger Patrick Amofah”, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten, i en kommentar.
Den nya beräkningsmodellen finns med i myndighetens stöd för att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling, som tagits fram av det EU-finansierade transnationella projektet ”Sysselsättning genom offentlig upphandling”, vilket leds av Upphandlingsmyndigheten. Stödet finns på myndighetens webbsida.
Förutom den nya beräkningsmodellen har stödet nu även kompletterats med dels ett stöd för att främja socialt företagande och öka sysselsättningen genom reserverad upphandling, dels ett stöd för bonusincitament för ökad sysselsättning och ökad jämställdhet på arbetsmarknaden.

Källa
Upphandlingsmyndigheten