Ny handbok vägleder om Natura 2000

Naturvårdsverket har kommit ut med en ny handbok om förutsättningarna för prövning och tillsyn i Natura 2000-områden.