Gasledningen Nord Stream 2 är ute på samråd

(Hav och vatten.)