Nya gränsvärden för farliga ämnen i leksaker

I höst träder nya gränsvärden i kraft för tre ämnen i leksaker. Det finns också en rad andra regler som tillverkare och importörer av leksaker behöver känna till.