Nya regler (vecka 48)

Nya regler (vecka 48)

(Lag och rätt.)

Varje vecka publicerar Lag & rätt alla nya lagar och förordningar som i vid bemärkelse rör miljöområdet. Dessutom publicerar vi myndigheters egna föreskrifter som på samma sätt rör miljön. Här är författningar publicerade vecka 48.

SFS 2015:640 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

SFS 2015:657 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13).

SFS 2015:660 Förordning om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet.

SFS 2015:670 Lag om ändring i miljöbalken.