Nya regler (vecka 6)

Nya regler (vecka 6)

(Lag & rätt.)

Varje vecka publicerar Lag & rätt alla nya lagar och förordningar som i vid bemärkelse rör miljöområdet. Dessutom publicerar vi myndigheters egna föreskrifter som på samma sätt rör miljön. Här är författningar publicerade vecka 6.

SFS 2016:16 Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

HVMFS 2016:3 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område.