Nya regler (vecka 7)

Nya regler (vecka 7)

(Lag & rätt.)

Varje vecka publicerar Lag & rätt alla nya lagar och förordningar som i vid bemärkelse rör miljöområdet. Dessutom publicerar vi myndigheters egna föreskrifter som på samma sätt rör miljön. Här är författningar publicerade vecka 7.

SFS 2016:59 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

SJVFS 2016:6 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd.

HVMFS 2016:4 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om taxa för myndighetens uppdragsverksamhet.