Nya rekommendationer för hantering av konstgräsplaner

Miljöförvaltningen i Stockholms stad har tagit fram rekommendationer för användning av konstgräs.

I Stockholm finns i dag 90 konstgräsplaner och Miljöförvaltningen konstaterar att konstgräsplaner efter vägtrafiken är en av de största utsläppskällorna till mikroplast i naturen.
Enligt IVL Svenska Miljöinstitutet sprider konstgräsplanerna i Sverige ut cirka 2 000 ton mikroplaster varje år. För att begränsa spridningen föreslår Mijöförvaltningen i Stockholm bland annat att antalet konstgräsplaner ska begränsas och att staden ska hitta ersättningsprodukter när det är möjligt. Förvaltningen föreslår också tuffare krav på material vid upphandling och hårdare kontroller och uppföljning från staden. Slutligen föreslås även att anläggningar i möjligaste mån ska utformas så att spridning av mikroplaster undviks, bland annat genom att bygga in möjligheter att samla upp mikroplaster, och att se över snöröjning och borststationer för att undvika spridning under skötseln.
Miljöförvaltningen i Stockholm har också föreslagit rekommendationer för användning av gummigranulat och plastgjuten gummi för stadens verksamheter. Rekommendationerna har skickats ut på remiss.

Källa
Stockholms stad